Natur - oplevelser omkring Thorsminde - Thyborøn

Foto: VisitNordvestkysten

Her er plads. Plads til store tanker. Og plads til dig. For når bølgerne bruser, og verden fortsætter så langt øjet rækker, åbner du dit sind. Nordvestkystens barske natur indbyder til refleksion. Planlæg dit besøg til Bovbjerg Klint, Geopark Vestjylland eller Husby Klitplantage her

Liste
Kort
Bovbjerg Klint
Foto: Destination Nordvestkysten

Bovbjerg Klint

Bovbjerg Klint er en del af UNESCO Global Geopark Vestjylland.

Er du geologisk interesseret, bør Bovbjerg Klint står på din liste over steder at besøge.

Den imponerende klint viser spor fra både Els...

Læs mere
Græm Klint
Foto: Søren Raarup, Geopark Vestjylland

Græm Klint

Græm Klint er en 600 m lang klint på den jyske vestkyst, som viser tydelige spor fra istiden. Klinten er tit synlig i forbindelse med storm og høj vandstand. Moræneleret er altid synligt.

Græm Klint ...

Læs mere
Vesterhavet
Foto: VisitHolstebro

Vesterhavet

Vesterhavet - Det brusende hav langs Danmarks Vestkyst er et yndet udflugtsmål for både par og familier.

Den storslåede natur med vidde horisonter mod både nord og syd stiller lange brede sandstrande...

Læs mere
Høfderne ved Jernkysten
Foto: Destination Nordvestkysten

Høfderne ved Jernkysten

Fra 1875 til 1933 blev de mange høfder fra Bovbjerg til Thyborøn etablerede. Høfderne er bygget for at undgå tilbagerykning af kystlinjen, der forinden svandt med 15-20 meter om året. Høfderne betød, ...

Læs mere
Høfde Q - strand ved Fjaltring
Foto: Destination Nordvestkysten

Høfde Q - strand ved Fjaltring

Området ved Høfde Q i Fjaltring er den mest populære havbadestrand i Lemvig Kommune. Opfører man sig fornuftigt, er det et meget børnevenligt sted at bade.

Læs mere
UNESCO Global Geopark Vestjylland
Foto: Geopark Vestjylland

UNESCO Global Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland er i 2021 blevet optaget på UNESCOs liste over Globale Geoparker.

Dermed sættes ekstra fokus på det vestjyske landskab skabt af is, vand, vind og mennesker.

Med optagelsen på UNE...

Læs mere
Husby Klitplantage
Foto: Destination Nordvestkysten

Husby Klitplantage

Husby Klitplantage ligger tæt ved Vesterhavet og består af et bakket klitlandskab dækket af hedebevoksning og klitgræs, som går over i fyr- og granskov. Længere inde landet vokser bøg og andre løvtræe...

Læs mere
Naturpark Nissum Fjord
Foto: Ulfborg Turistforening

Naturpark Nissum Fjord

Naturpark Nissum Fjord omfatter fjorden og det omkringliggende natur- og kulturlandskab.

Her finder du forskellige naturtyper som fjord, rørskove, engarealer, klithede, skove og søer. Kulturlandskabe...

Læs mere
Pumpehuset Ramme Å og Bøvling Fjord
Foto: Rita Sønderby

Pumpehuset Ramme Å og Bøvling Fjord

Fra pumpehuset ved Ramme Å er der en rigtig god udsigt, hvorfra man kan nyde synes af fuglelivet ved Bøvling fjord.

Læs mere
Nørre Vosborg Hede
Foto: Destination Nordvestkysten

Nørre Vosborg Hede

Nørre Vosborg Hede i Vestjylland er opkaldt efter Herregården Nørre Vosborg, hvis historie går mange århundrede tilbage. På heden kan du se fire markante gravhøje fra bronzealderen. på de højeste sted...

Læs mere
Sdr. Vosborg Hede
Foto: Holstebro Turistbureau

Sdr. Vosborg Hede

Sønder Vosborg Hede i Vestjylland har tidligere sammen med Nørre Vosborg Hede tilhørt herregåden Nørre Vosborg, ved Nissum Fjord.

Læs mere
Fugle & Ferie
Foto: Lemvig - Thyborøn Turistforening

Fugle & Ferie

Fuglelivet i Bakkers og Bølgers land

Læs mere
Hygum Bakke
Foto: Destination Nordvestkysten

Hygum Bakke

På Hygum Bakke finder du knap 30 fredede høje, der stammer fra bronzealderen. Højene er synlige fra lang afstand, da de er anbragt på henholdsvis Egbjerg og Hygym Bakke, der er knap 60 meter høje i si...

Læs mere
Sælhundeholm Løb
Foto: Lemvig - Thyborøn Turistforening

Sælhundeholm Løb

På vej ind til Thyborøn sejler man igennem Sælhundeholm Løb; en smal sejlrende der kan være vanskelig at manøvrere i afhængig af vind og vejr.

Læs mere
Gjellerodde
Foto: Lemvig - Thyborøn Turistforening

Gjellerodde

Som meget andet af landskabet herude vestpå, bærer landskabet på Gjellerodde tydelige spor af, at være præget af istiden – den sidste istid for at være hel præcis. Dengang var det meste af Danmark dæk...

Læs mere
Kabbel
Foto: Lemvig - Thyborøn Turistforening

Kabbel

En vandretur ved Kabbel nord for Lemvig

Læs mere
Sødalen
Foto: Lemvig - Thyborøn Turistforening

Sødalen

I Sødalen i Lemvig, kommer man hurtig væk fra nutidens støj og vrimmel

Læs mere
Klosterheden Plantage
Foto: Destination Nordvestkysten

Klosterheden Plantage

Klosterheden Plantage mellem Lemvig, Holstebro og Struer er Danmarks 3. største skovområde.

Skoven myldrer af liv lige fra de majestætiske krondyr, til bævere og sjældne planter i skovbunden.

Læs mere
Bæversporene ved Riisbæk Gl. Skole
Foto: Destination Nordvestkysten

Bæversporene ved Riisbæk Gl. Skole

Tag familien med på jagt efter bæverspor ved Riisbæk Gl. Skole ved Klosterheden Plantage mellem Struer, Lemvig og Holstebro.

Udover bævere kan du være heldig at møde krondyr, råvildt og finde sjældne...

Læs mere
Kronheden Plantage
Foto: Holstebro Kommune

Kronheden Plantage

Plantagen, som ligger på Skovbjerg bakkeø, er meget særpræget p.g.a. indsanderne, som er skabt (formodentlig under sidste istid) af den 'utrættelige' vestenvind, som har taget de sandede jorder under ...

Læs mere
Stråsø Plantage Naturnationalpark
Foto: Destination Nordvestkysten

Stråsø Plantage Naturnationalpark

Stråsø Plantage udpeget som Naturnationalpark

Naturnationalparkerne skal bidrage til at styrke natur og biodiversitet ved at etablere store sammenhængende naturområder.

Her kan naturen få lov til at...

Læs mere
Boutrup Sø ved Nr. Felding
Foto: Destination Nordvestkysten

Boutrup Sø ved Nr. Felding

Boutrup Sø ved Nr. Felding uden for Holstebro er uforstyrret og idyllisk. 

Her kan du møde en hjort eller bæver, hvis du er heldig. 

 

Læs mere
Skovlund Plantage
Foto: Holstebro Kommune

Skovlund Plantage

Vegen Å og Skovlund Plantage byder på muligheden for både cykeltur via Vegen Å stien og en dejlig gårtur langs den afmærkede natursti i Skovlund Plantage. På turen gennem plantagen passerer man flere ...

Læs mere
Motionsruter - Vestre Plantage
Foto: Holstebro Kommune

Motionsruter - Vestre Plantage

I Vestre Plantage har Holstebro Kommune anlagt flere motionsruter på 3, 5, 7 og 9 km med indlagte koordinatsøvelser og redskaber til styrke- og balancetræning. 

Det vekslende terræn har gennemløbende...

Læs mere
Søndre Plantage
Foto: Destination Nordvestkysten

Søndre Plantage

Søndre Plantage er kilet ind mellem parcelhuse i Mejdal og Herningvej og fungerer som rekreativt område. Plantagen blev anlagt i 1866. Ophavsmanden var Dalgas, som plantede det første træ. Plantagen h...

Læs mere
Østre Plantage
Foto: Holstebro Kommune

Østre Plantage

Østre Plantage er en af Holstebros ældste plantager, og en naturperle i midten af Holstebro by. Som en del af Østre Plantage finder man Folkeparken, et beskæftigelsesprojekt fra starten af 40'erne.

H...

Læs mere
Storå
Foto: Destination Nordvestkysten

Storå

Storå er Danmarks næstlængste å på ca. 104 km, som slynger sig gennem Holstebro på strækningen fra Ikast, over Herning, gennem Holstebro til den til sidst ender i Nissum Fjord.

Læs mere
Vådområdet Lilleå
Foto: Rita Sønderby

Vådområdet Lilleå

Syd for Vemb ved Holstebro, finder man et vådområde, som tiltrækker fugle i tusindvis.

Læs mere
Vandrerute - Vandkraftsøen
Foto: Mette Müller

Vandrerute - Vandkraftsøen

Vandkraftsøen ligner umiddelbart en naturlig sø, men blev anlagt i 1940 til 1942 som beskæftigelsesarbejde med opdæmningen af Storå. 

Vandreturen rundt om søen byder på en tur forbi Vandkraftværket o...

Læs mere
Bur Sø
Foto: Destination Nordvestkysten

Bur Sø

Bur Sø ved Holstebro er et besøg værd. Den idylliske sø har fiskebro, madpakkehus og vandresti med stenmel. 

Bur Sø ligger tæt på Cykelrute 17 og 32.

Læs mere
Tvis Mølle Naturlaboratorium
Foto: Destination Nordvestkysten

Tvis Mølle Naturlaboratorium

Området ved det gamle Tvis Mølle er velegnet til en god vandre- eller løbetur med både eng, hede, ådal og skov.

Læs mere
Tinkerdal Besøgssted
Foto: Destination Nordvestkysten

Tinkerdal Besøgssted

Tinkerdal Besøgssted er et tilbud til borgere og turister, som Naturstyrelsen Midtjylland har udviklet i samarbejde med Holstebro Kommune og borgerforeningerne i Skave og Hogager. 

Læs mere
Limfjorden
Foto: Destination Nordvestkysten

Limfjorden

Limfjordsområdet rummer idylliske havnemiljøer, spændende kulturhistorie og smukke naturoplevelser, hvor du kan opleve mange forskellige typer outdoor-oplevelser.

Det varierede landskab med bakker og...

Læs mere
Handbjerg Marina - Natur
Foto: Handbjerg Marina

Handbjerg Marina - Natur

Den hyggelige Handbjerg Marina ligger i Venø bugt i den smukke Limfjord mellem Vinderup og Struer. Marinaen blev indviet den 17. maj 2014.

Læs mere
Geddal Strandenge
Foto: Holstebro Kommune

Geddal Strandenge

Geddal Strandenge blev genskabt som naturområde i foråret 1992.

Fjordens oversvømmelser vil omdanne markerne til lavvandede småsøer og strandenge med en naturlig plantevækst tilpasset saltholdig jord...

Læs mere
Vandrerute - Stubbergård Sø - Mosestien
Foto: Destination Nordvestkysten

Vandrerute - Stubbergård Sø - Mosestien

Det fredede landskab omkring Stubbergård Sø er velbevaret og præsenterer de naturvidenskabelige, kulturhistoriske og landskabelige værdier for offentligheden. Området omkring søen er menneskeskabt ige...

Læs mere
Eggesø
Foto: Destination Nordvestkysten

Eggesø

Egge Sø ved Vinderup er en naturlig, klar og dyb sø, som hverken har tilløb eller fraløb.

Læs mere

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish