©  Foto:

Vandrerute - Stubbergård Sø - Mosestien

Det fredede landskab omkring Stubbergård Sø er velbevaret og præsenterer de naturvidenskabelige, kulturhistoriske og landskabelige værdier for offentligheden. Området omkring søen er menneskeskabt igennem flere tusind års beboelse og jorddyrkelse.

Området byder på 3 forskellige ruter:

  • Rød rute er en handicapvenlig sti på 1,7 km. Mosestien går gennem en mose på en hævet sti lavet af brædder, hvorfor den er kørestolsegnet. Gåturen er en smuk naturoplevelse, da stien skærer gennem den autentiske og uberørte natur på begge sider af stien. Her kan man nyde en gåtur i ro og fred.
  • Kort gul sti er 14 km. Gul sti går rundt om Stubbergård Sø, og bringer en forbi Helligkilden og Stubber Kloster. 
  • Lang gul sti er 20 km. Lang gul sti byder udover turen rundt om søen også på en tur gennem ”Gjæven”.
  • Rød sti går forbi Sortehusene, som er to strategs huse med ålekiste.

Fugle- og dyrelivet er rigt omkring Stubbergård Sø. Du kan være heldig at se fiskeørnen jage over søgen, et firben, der soler sig eller de toppede lappedykkeres dans på vander. Måske støder du også på spor efter oddere.

Kreaturene på arealerne er fredelige. Hunde må medtages, men skal altid føres i snor!

De to små stråtækte huse ved søen er Sortehusene. I det ene hus findes en kongelig privilegeret ålekiste. Det er en fælde til fangst af ål, når de følger med vandstrømmen ud mod havet. Det andet hus har været bådehus for søens erhvervsfiskere.

Bådhuset er åbent og informationstavler fortæller mere om søen og området.

En lille del af det oprindeligt firfløjede nonnekloster Stubber Kloster er bevaret. Selv i dag fornemmer man, hvilket afsondret og tilbagetrukket liv, nonnerne førte. Klostret nævnes første gang i 1268 som Claustrum Stubbetorp og har formentligt tilhørt bennediktinerordenen. Efter reformationen i 1536 blev klostret overtaget af kronen og forlenet til Ivar Juel, som forpligtede sig til at sørge for de 12 nonner.

Ruinen er åben for publikum.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish