©  Foto:

Kronheden Plantage

Plantagen, som ligger på Skovbjerg bakkeø, er meget særpræget p.g.a. indsanderne, som er skabt (formodentlig under sidste istid) af den 'utrættelige' vestenvind, som har taget de sandede jorder under behandling og dannet disse høje klitter og mægtige vindbrud. I dag er indsanderne bevokset med lyng, bjergfyr og plantage.

Midt i plantagen ligger Kronhede Lejrskole. Lige før lejrskolen fører en stikvej til højre ind til den tilhørende have. Her står 'Historiens sten', udført af Alfred Kåe (1891 - 1973) i 1938. Stenen fortæller i et enkelt billedsprog Danmarks historie kædet sammen med den nordiske mytologi.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish