Naturpark Nissum Fjord

Foto: Holstebro Turistbureau
Attraktioner
Naturområder
Naturpark Nissum Fjord omfatter fjorden og det omkringliggende natur- og kulturlandskab. Her finder du forskellige naturtyper; fjord, rørskove, engarealer, klithede, skove og søer. Kulturlandskabet omfatter landsbyer, herregårde, landbrug og landbrugsarealer.
Adresse

Thorsminde

6990 Ulfborg

Kontakt

E-mail:nissumfjord@gmail.com

Telefon:4018 2152

Nissum Fjord og nogle af de omkringliggende arealer er udlagt som fuglereservat med et rigt og spændende fugleliv. Med beliggenheden på trækruten langs Vestkysten tiltrækker fjorden mange rastende fugle i for- og efteråret på deres rejse til og fra de arktiske yngleområder til vinteropholdsstederne i Syd- og Vesteuropa.

 
Fjorden er ikke blot en rasteplads, men også et vigtigt område for ynglende fugle. Derfor der er bestemte regler omkring færdsel på og omkring fjorden. Det er tilladt at windsurfe i Nissum Fjord i visse perioder og på visse områder.

En af de helt store oplevelser i Naturpark Nissum Fjord er fjordruten som går rundt om Nissum Fjord. Ruten er på 70 km afmærket rød rute som går gennem alle de små fjordhavne. 

Læs mere på Naturpark Nissum Fjords hjemmeside.

Besøg også Husby Klitplantage Ruten som er premium kvalitetsvandrerute, som går gennem klithede, skov og nogle af Danmarks største parabel klitter.

Adresse

Thorsminde

6990 Ulfborg

Facilities

Afmærkede ruter

Informationstavle

Naturskole

Toilet

Fugletårne

Vandreruter

Borde og bænke

Fjord

Naturpark

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
VisitNordvestkysten, Holstebro