Nationalpark Thy

Foto: Mette Johnsen

Tag på opdagelse og kom helt tæt på Nordjyllands unikke natur. I Nationalpark Thy er der tid til at opleve vidderne, få sand mellem tæerne og få en masse naturrige oplevelser.

Besøg Danmarks første nationalpark

Den vestlige del af Thy er formet af århundreders sandflugt og rummer i dag store nationale og internationale naturområder i form af kyst, klitter, klitheder, søer og klitplantager. Hertil kommer et spændende og værdifuldt samspil mellem kulturhistorie og natur, som er en bærende del af ideen om en nationalpark i Thy. Området strækker sig fra fyret i Hanstholm i nord til Agger Tange i syd og bliver mod øst afgrænset af landbrugslandet. I området møder arktiske og sydeuropæiske naturtyper hinanden. Klithederne er af europæisk betydning og har mange dværgbuske, men relativt lidt lyng.

 

Nationalparkcenter Thy

I Nationalparkcenter Thy byder frivillige nationalparkværter gæster og lokale velkommen, og hjælper dem godt på vej til store naturoplevelser i Danmarks største vildmark.

Nationalparkcenter Thy

Foto:Nationalparkcenter Thy - R. Hjortshøj

Seværdigheder i Nationalpark Thy

I Vestthy og omkring Hanstholm findes nogle af Danmarks reneste søer. Der er både kalkrige og kalkfattige søer, og vandplanterne og insektlivet i dem er usædvanligt i forhold til resten af landet. På de stejle kalkskrænter omkring de tidligere øer i stenaldertidens hav, som f.eks. ved Hanstholm, findes en tørbundsflora af urter. I de brakke og salte vådområder ved Agger og Harboør Tanger findes mange plantearter. Der er ganske få fugle i området - til gengæld kan man være heldig at se adskillige sjældne fuglearter i nationalparken.

Oplev NationalparkThy

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish