Destinationsudvikling

Foto: Destination Nordvestkysten

Information om destinationsudvikling og udviklingsplaner i Destination Nordvestkysten

Projekter

Foto: Destination Nordvestkysten

Strakspuljen 

ER ANSØGT
Dette er en del af Genstart Danmark puljen, hvor Destination Nordvestkysten sammen med resten af Vestkystsamarbejdet ansøger om DKK 5 mio. til en række straks-initiativer med lokal forankring.

Reframe og mersalg…
…i byerne
…Covid 19 venlige events
…målrettede udvalgte målgrupper
…direkte støtte til enkeltvirksomheder – omlægning af forretning Covid 19 sikret

Foto: Destination Nordvestkysten

Kystsporet 

PROJEKTET ER I GANG
Spor 2: Kommercialisering (Produktudvikling og branding)
Projektstørrelse 3.725.000 kr.

Foto: Mette Johnsen

Konsoliderings- og udviklingspuljen 

PROJEKTET ER I GANG
Projektstørrelse 2.7 mio. 
-     Midler til videreudvikling af fysisk strategiske udviklingsplaner.

Foto: Destination Nordvestkysten

Vækstprojektet Thorsminde-Thyborøn

PROJEKTET ER I GANG
Spor 4 – Synlighed og digitalisering
Projektstørrelse 4.1 mio.

Foto: Mette Johnsen

Lokale og tværgående turismeprojekter 

ANSØGNING UDARBEJDES 
INDEN 15. MAJ
Ansøgning sammen med Vestkystsamarbejdet om 7.5 mio.