Destinationsudvikling

Foto: Destination Nordvestkysten

Information om destinationsudvikling og udviklingsplaner i Destination Nordvestkysten

Projekter

Skilt til Husby Klitplantage

Gæsteservice projektet

Projektet er et pilotprojekt, som har til formål at teste initiativer der øger gæsternes tilfredshed med serviceniveauet i Destinaton Nordvestkysten. 
Den samlede projektsum er på 1,20 mio. kr. Projektperioden løber fra januar 2021-december 2021. 

Læs mere om projektet

Vorupør

Kickstart - Reframe og mersalg

Dette projekt er en del af Genstart Danmark puljen, hvor Destination Nordvestkysten sammen med Destination Vesterhavet har ansøgt om DKK 4,2 mio. til en række straks-initiativer med lokal forankring.

Der vil blive arbejdet med:

 • Kortlægning og nye initiativer
 • 1:1 rådgivning
 • Mersalg og nye produkter
 • Covid-19 venlige events
 • Opsamling af viden og erfaringer

Læs mere om projektet

Destination Nordvestkysten

Kystsporet 

PROJEKTET ER AFSLUTTET

Projektstørrelse 3.725.000 kr.

Læs mere om projektet

Børn flyver med drage

Konsoliderings- og udviklingspuljen 

PROJEKTET ER I GANG
Projektstørrelse 2.7 mio. 
-     Midler til videreudvikling af fysisk strategiske udviklingsplaner.

 • Implementering af Vestkystbrandet på Destinationens nye hjemmeside.
 • Ny billededatabase stilles til rådighed for turismevirksomhederne.
 • Udarbejdelse og implementering af strategi 2021-2023.
 • Udvikle de stærke feriesteder gennem netværksaktiviteter.
 • Produktkendskabsture for turismevirksomheder i 2021.
 • Kompetenceudvikling for turismevirksomheder i 2021.
 • Fundraising af midler til værdiskabende aktiviteter fremadrettet.

Læs mere om projektet

Sommerhus

Foto:Destination Nordvestkysten

100% Bæredygtige feriehuse

PROJEKTET ER I GANG

Projektet har som formål at fremme udbuddet af bæredygtige feriehuse. 

Den samlede projektsum er på 2,05 mio. kr. Projektperioden løber fra september 2020-april 2022.

Læs mere om projektet

Bovbjerg Klint

Foto:Nordvestkysten

Wayfinding

PROJEKTET ER I GANG

Projektet har som formål at lede gæsterne rundt langs Vestkysten med udgangspunkt i de stærke feriesteder. Projektperioden løber fra 2018- 2022.

Læs mere om projektet

Thyborøn Havn

Vækstprojektet Thorsminde-Thyborøn

PROJEKTET ER AFSLUTTET ULTIMO 2020
Projektstørrelse 4.1 mio. kr. 

Se hvad der kom ud af projektet og find inspiration til din markedsføring.

Læs mere om projektet

Badehuse i Løkken

Lokale og tværgående turismeprojekter 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har givet tilsagn om støtte til projekt ”VÆKST OG VÆRDISKABELSE HOS VESTKYSTENS TURISMEERHVERV – SAMMEN OG HVER FOR SIG” som er et samarbejdsprojekt i vestkystpartnerskabet mellem Business Region Esbjerg, Destination Vesterhavet, Destination Nordvestkysten og Dansk Kyst og Naturturisme. Den samlede projektsum er 7,5 mio. Der forventes projektopstart ultimo 2020.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish