Bovbjerg Klint

Wayfinding

Foto: Nordvestkysten

Wayfinding-projektet er en del af Realdanias program ”Vestkysten viser vejen”. Formålet med projektet er at skabe en sammenhængende destination, øge gæsternes mobilitet på tværs af kysten og ind i landet, samt løfte kvaliteten i det fysiske miljø. 

Helt konkret er det forventningen at projektet vil medføre

1) skiltning og andre wayfinding-elementer i kystbyerne, for at kunne lede gæsterne rundt i byen og ud i naturen

2) en scenisk, kystnær bilrute langs kysten der skal øge gæsternes motivation til at opleve ruten og se andre steder af kysten samt

3) digitale metoder til at lede gæsterne rundt til særlige oplevelser og attraktioner. Målet er at styrke en samlet oplevelse af byerne og den vilde natur, der gør Vestkysten til noget særligt.

Projektet skal understøtte turismeinfrastrukturen i og mellem de stærke feriesteder.  Både lokalt og regionalt guides gæsterne rundt langs kysten via elementerne i fælles design på de fysiske elementer som skilte, kort, bænke samt markeringer af attraktioner. 

Thorsminde er udpeget til pilotområde, hvor wayfinding konceptet testes og evalueres af både kommuner, erhvervsaktører og gæster. Wayfinding-konceptet i Thorsminde skal vise gæsterne rundt i byen og ud i naturen, opleve udvalgte ”skjulte perler”, og dermed bruge mere tid i og omkring byen. Thorsminde kommer derved til at fremstå som et demonstrationsprojekt, for andre kommuner, der også har interesse for at implementere wayfinding-konceptet i deres kystbyer.  I testperioden er Dansk Kyst- og Naturturisme, destinationsselskaberne,

Naturstyrelsen, nationalparkerne og kommunerne på Vestkysten med i dialogen.

Destination Nordvestkysten medvirker i pilotprojektet til at udvælge punkter på det lokale og regionale kort i Thorsminde, og vil efterfølgende være med til at bære erfaringerne videre til de 7 andre stærke feriesteder i destinationens område. Til baggrund for projektet ligger Udviklingsplan for Vestkysten, som blev udviklet i 2018, hvor i alt 18 lokationer blev udvalgt til stærke feriesteder langs kysten. Stederne blev udvalgt, fordi de har potentiale for nye oplevelser og udvikling.

Destination Nordvestkysten har medvirket til at lægge en fælles digital strategi for Vestkystsamarbejdet, der munder ud i et nyt projekt ”Vestkysten:Digital!, der løber i perioden 2021-2022.

Projektet Wayfinding løber i perioden 2018-2022.
 

Vil du vide mere?

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish