Sommerhus

100% bæredygtige feriehuse

Foto: Destination Nordvestkysten

Vi vil være med til at fremme udbuddet af bæredygtige feriehuse langs Nordvestkysten. 

Projektet 100% bæredygtige feriehuse tager afsæt i arbejdet med at transformere de danske feriehuse til et markedsrelevant feriehusprodukt, der matcher nye efterspørgselsmønstre hos gæsterne om mere bæredygtige ferier.

Konkurrenceevnen forbedres med opgradering af husene, da der er større efterspørgsel efter nye/renoverede feriehuse blandt gæsterne. På tværs af de 11 Vestkystkommuner er langt størstedelen af feriehusene opført i 1970’erne og 1980’erne, altså på et tidspunkt før der for alvor blev stillet energikrav i forbindelse med byggeri. Der er derfor stort potentiale for forbedring.

Projektet har følgende hovedaktiviteter:

Kortlægning af feriehusenes bæredygtighed

400 feriehuse i Danmark besøges og kortlægges med hensyn til bæredygtighed, hvoraf de 100 ligger i Destination Nordvestkystens område. Besøgene munder ud i overbliksdata over husenes bæredygtighedstilstand. Halvdelen af disse feriehuse besøges af Destination Nordvestkysten og den anden halvdel af feriehusudlejningsbureauer.

GAP-analyse og udvikling af fælles bæredygtighedsparametre

Med udgangspunkt i kortlægningen i tilstandsrapporten opstilles ambitioner for et 100% bæredygtigt feriehus. Dette i form af en GAP-analyse, som redegør for afstanden mellem, hvor er vi i dag og idealsituationen for bæredygtige feriehuse. Med de opstillede ambitioner for et 100% bæredygtigt feriehus vil feriehusudlejningsbranchen efterfølgende udvikle nogle fælles bæredygtighedsparametre, som de kan integrere i markedsføringen og deres bookingsystemer og benytte i fremtidig rekruttering/optimering af feriehuse til udlejning inden for en ”bæredygtighedskategori”. På denne måde vil gæsternes efterspørgsel være med til at skubbe yderligere på en bæredygtig udvikling.

Opstilling af løsningsmodeller for grøn omstilling af de danske feriehuse

Som opfølgning på tilstandsrapporten og GAP-analysen er det relevant at være handlingsanvisende og sætte fokus på den del af feriehusene, som viser sig ikke at være bæredygtige. I et katalog formidles tiltag og løsninger, som feriehusejerne med fordel kan implementere i deres huse for at opnå en stand på deres feriehus, som lever op til feriehusudlejningsbranchens definerede bæredygtighedsparametre for danske feriehuse.

Projektet 100% bæredygtige feriehuse løber fra ultimo 2020 til primo 2022.

Vil du vide mere?

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2023
Danish