Skilt til Husby Klitplantage

Gæsteservice projektet

Gæsteservice-projektet handler om at møde gæsterne med et generelt højt serviceniveau, der giver gæsterne gode oplevelser, som gør, at de får lyst til at opleve mere og komme igen. Projektet udvikles og realiseres i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme.

Vi sætter ind i tre faser således, at vi:

1) Får systematiseret vores viden om kunderne inden de ankommer, hvilket betyder, at vi kan levere bedre og relevant service under opholdet.

2) Gennem målrettede personlige henvisninger skaber anledning til øget krydssalg.

3) Leverer oplevelser, som efter opholdet medfører, at gæsten har et positivt budskab at dele i sit netværk.

Vi opdeler indsatserne i 4 hovedkategorier:

Før opholdet

Målet er her at opnå en større indsigt og viden om kunden før opholdet, som kan omsættes til god service og mersalg under opholdet. Aktørerne skal sættes i stand til at pushe viden inden opholdet, så vi hjælper gæsterne til bedre planlægning, og dermed giver større rum for tilkøb.

Under opholdet

I denne indsats arbejdes der på at øge kendskabsgraden til hinanden blandt turismeaktørerne for at øge henvisninger mellem aktørerne og dermed krydssalget. Den personlige gæsteservice er i fokus samt services, som kan hjælpe gæsterne til at få en bedre oplevelse under opholdet. Der arbejdes på et fælles online univers med oplæringsværktøjer, som kan bringes i spil ved begyndelsen til en ny sæson, med viden og oplæring også til sæsonansatte.

Efter opholdet

Denne indsats skal indfri to målsætninger: Dels skal gensalg gøres nemt overfor gæster, som allerede har besøgt destinationen og videre ud i deres netværk.  Dels skal den sikre en evaluering og dermed et datagrundlag på turisternes oplevelse af deres netop overstået ophold.

Service Garage

Service Garage bliver et netværk for virksomhederne, hvor de et par gange om året bliver inviteret til et par opdateringsmøder med Destinationen, hvor de får den sidste nye viden om udviklingen i diverse serviceplatforme (Facebook, Instagram, TripAdvisor etc.). Dette gøres niveauinddelt for at kunne ramme behovet hos den enkelte aktør mere målrettet. På den måde tilbyder vi virksomhederne at holde sig opdateret om den nyeste viden og kan levere relevant gæsteservice og kommunikation til disse.

Det bliver samtidig en ramme, hvor destinationen og virksomhederne i fællesskab definerer "standard services" og et format, hvor nye aktører hurtigt kan "onboardes" til destinationens servicestandard.

Karin Juul Jensen
Vil du vide mere?

Projektchef

kjj@visitnordvestkysten.dk

Mobil:+45 30 27 31 15

Tjek på turismen

Tjek på turismen