Skilt til Husby Klitplantage

Gæsteservice projektet

Foto: Destination Nordvestkysten

Gæsteservice-projektet handler om at møde gæsterne med et generelt højt serviceniveau, der giver gæsterne gode oplevelser, som gør, at de får lyst til at opleve mere og komme igen. Projektet udvikles og realiseres i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme.

Facebook-gruppe
Tilmeld dig vores facebook gruppe for turismeaktører i Destination Nordvestkysten.
VIP
For attraktioner - Udfyld og send til hvl@visitnordvestkysten.dk for at deltage i VIP ordning.
Se hvilke turistattraktioner, der er med i VIP ordningen i 2021.

Kortløsninger i Destination Nordvestkysten

På vores side om kortløsninger, vil du bl.a. kunne downloade print-selv kort, hente mobilapps samt digitale brochurer og foldere, og finde relevante informationer om distributionsmuligheder, og hvem du kan henvende dig til for bestilling af fysiske kort. Læs mere her. 

Gæsteservice-projektets faser

Vi sætter ind i tre faser således, at vi:

1) Får systematiseret vores viden om kunderne inden de ankommer, hvilket betyder, at vi kan levere bedre og relevant service under opholdet.

2) Gennem målrettede personlige henvisninger skaber anledning til øget krydssalg.

3) Leverer oplevelser, som efter opholdet medfører, at gæsten har et positivt budskab at dele i sit netværk.

Vi opdeler indsatserne i 4 hovedkategorier:

Før opholdet

Målet er her at opnå en større indsigt og viden om kunden før opholdet, som kan omsættes til god service og mersalg under opholdet. Aktørerne skal sættes i stand til at pushe viden inden opholdet, så vi hjælper gæsterne til bedre planlægning, og dermed giver større rum for tilkøb.

Under opholdet

I denne indsats arbejdes der på at øge kendskabsgraden til hinanden blandt turismeaktørerne for at øge henvisninger mellem aktørerne og dermed krydssalget. Den personlige gæsteservice er i fokus samt services, som kan hjælpe gæsterne til at få en bedre oplevelse under opholdet. Der arbejdes på et fælles online univers med oplæringsværktøjer, som kan bringes i spil ved begyndelsen til en ny sæson, med viden og oplæring også til sæsonansatte.

Efter opholdet

Denne indsats skal indfri to målsætninger: Dels skal gensalg gøres nemt overfor gæster, som allerede har besøgt destinationen og videre ud i deres netværk.  Dels skal den sikre en evaluering og dermed et datagrundlag på turisternes oplevelse af deres netop overstået ophold.

Service Garage

Service Garage bliver et netværk for virksomhederne, hvor de et par gange om året bliver inviteret til et par opdateringsmøder med Destinationen, hvor de får den sidste nye viden om udviklingen i diverse serviceplatforme (Facebook, Instagram, TripAdvisor etc.). Dette gøres niveauinddelt for at kunne ramme behovet hos den enkelte aktør mere målrettet. På den måde tilbyder vi virksomhederne at holde sig opdateret om den nyeste viden og kan levere relevant gæsteservice og kommunikation til disse.

Det bliver samtidig en ramme, hvor destinationen og virksomhederne i fællesskab definerer "standard services" og et format, hvor nye aktører hurtigt kan "onboardes" til destinationens servicestandard.

Vil du vide mere?

Tjek på turismen

Tjek på turismen

Foto: Dansk Kyst og Naturturisme

Allergener

Spisesteder skal kunne oplyse om allergener i deres menukort. Det kan gøre ved at henvise til personalet og/eller ved at markere allergener på menukortet. I Danmark er der krav om at oplyse om 14 stoffer på produkter. Vi har derfor i VVS projektet fået lavet signaturer af disse 14. produkter, som spisestederne frit kan downloade til brug for deres menukort. Signaturerne findes både i farver og sort/hvid.

Hent ikoner her

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish