skip_to_main_content

Vang Kirke

Landsbykirken Vang Kirke i Thy er en kullet, romansk granitkvaderkirke fra 1100-tallet. 

Våbenhuset er fra 1794 med Danmarks mindste runesten.

Smuk bred korbue, vinduer kun mod syd.