site logo

Thorsminde Jollehavn på Gammel Havn

Jollehavnen i Thorsminde er en fjordhavnen, som ligger på østsiden af slusen: Havnen  er løbende blevet vedligeholdt og moderniseret. Seneste udvidelse er sket i 2006, hvor bassinet øst for den gamle auktionshal blev udvidet med en bro, hvorved der blev ekstra 12 bådpladser.

Du kan også finde et slæbested på Vesthavnen.

Her kan du se en video fra Kystbyen Thorsminde.