skip_to_main_content
VisitNordvestkysten
Bunkers ved Løkken
Bunkers ved Nordvestkysten

Bunkere ved Nordvestkysten

Langs hele Vestkysten ligger der bunkere, som et tydeligt tegn på krigstiden.