Peter Krusborg, Laila Zielke og Karl Henrik Laursen på Nordsøen Oceanarium

Politisk opbakning

Foto: Hans Ravn

Turisme er et af de vigtigste erhverv i vores område. Turismen skaber arbejdspladser både direkte og afledt til mange andre brancher. Derfor arbejder vi for at skabe en turisme, som vi kan leve af og med i hele destinationen året rundt.

Turismeerhvervets stemme

VisitNordvestkysten er bindeled mellem erhvervet og det politiske system. Mange udfordringer, som opleves ude i ferielandet, skal løses med hjælp fra det politiske system. VisitNordvestkysten samler de erfaringer og udfordringer, som erhvervet oplever, og bringer dem videre til politikerne. Fællesskabet slår alt! Et samlet erhverv betyder, at vi står endnu stærkere, når vi skal fremlægge vores dispositioner overfor det politiske system.

Vi er destinationens stemme. Både lokalpolitisk, hvor kommunerne i vores område er meget bevidste om turismens betydning for borgere og virksomheders trivsel. Og nationalpolitisk, hvor turismen til stadighed spiller en større rolle i den nationalpolitiske dagsorden. Når man på Christiansborg taler om et sammenhængende Danmark, så spiller udviklingen i turismen en stor rolle i at løfte økonomien i Danmarks kystnære kommuner. VisitNordvestkysten arbejder for, at Christiansborg holder blikket rettet mod Nordvestkysten.

shopping i gågade

Foto:FlyingOctober

Rekruttering og tiltrækning af arbejdskraft

Et af de vigtigste områder, som vi arbejder med, er rekruttering. Erhvervet i Nordvestkysten er i kraftig vækst, og vi har brug for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft – og nok af den – hvis vi fortsat skal kunne præsentere et kvalitetsprodukt overfor vores gæster, samtidig med at vi skaber attraktive lokalsamfund. Vi tænker i alternative løsninger, som fx Surf&Work-camp og øget samarbejde med jobcentrene, men vi har brug for en ændring i arbejdsmarkedets struktur, og her er VisitNordvestkysten erhvervets stemme, både lokalt og nationalt.
 

Du kan læse mere om Surf&Work-camp og Værtens Bedste Service her.

Surfer Nordvestkysten

Foto:Destination Nordvestkysten

Renovation og affaldssortering

Et andet område, som løses lokalt, er infrastruktur og renovation. Ny lovgivning betyder, at private og virksomheder skal affaldssortere i minimum 12 affaldstyper inden 2023. Kommunerne skal implementere sorteringen, og det er vigtigt, at overnatningskapaciteten får en høj prioritet hos kommunerne. Vores gæster er optaget af at bidrage til reduktion af Co2-udledning, og vi skal derfor sikre, at gæsterne har mulighed for at træffe bæredygtige valg i deres ferie, da det er et vigtigt konkurrenceparameter for vores erhverv. Destination Nordvestkysten arbejder for at sikre denne prioritering hos kommunerne. 

Lokalt udbygges sommerhusområderne for at skabe mere overnatningskapacitet. Det presser de eksisterende affaldsordninger, og her er der brug for lokalpolitisk opbakning for at sikre attraktive vilkår for udbygning af overnatningskapaciteten. Renovation har også stor betydning for de borgere, der enten er hel- eller deltidsbosat i områderne. Destination Nordvestkysten belyser de udfordringer, som en øget affaldsmængde giver erhverv og fastboende. Sammen finder vi nye løsninger og arbejder for en mere bæredygtig og effektiv håndtering af affald.  

Udrulning af ladeinfrastruktur

Vores gæster er dem, som står forrest i køen til at købe elbiler. Flere og flere ankommer i elbiler. Særligt de norske gæster, hvor to ud af tre solgte biler i Norge i dag er elbiler. Det giver et voldsomt pres på elnettet og den eksisterende ladeinfrastruktur, som har vist sig at være mangelfuld. Destination Nordvestkysten samarbejder med erhvervet om at opføre nye standere i hele vores område, men der er også en vigtig opgave i at have dialogen om udbygning af elnettet med politikere og ministerier. Det eksisterende elnet er flere steder ikke gearet til at håndtere det øgede pres. VisitNordvestkysten ønsker derfor at synliggøre udfordringerne overfor det politiske system og sikre hurtig indgriben, så vores destination til stadighed er attraktiv for gæster i elbiler.

Jyllandsakvariet

Foto:Flying October

Bedre vilkår for offentlige og private investeringer

Turismen på Nordvestkysten er i disse år i kraftig vækst. Derfor har vi en vigtig rolle i at tiltrække offentlige og private investeringer ved at skabe attraktive muligheder for investorer. VisitNordvestkysten spiller en vigtig rolle i at facilitere offentlige og private samarbejder om investeringer. For at skabe en sikkerhed og tryghed for investorerne er det væsentligt, at der er lokal opbakning til indsatserne. Her er destinationen et vigtigt bindeled. For at sikre et generelt kvalitetsløft, skal der bl.a. investeres i kyst- og klimasikring, udvikling af infrastruktur, bedre vilkår for outdoor-turisme, rekreative anlæg og meget mere. Destinationen kan bidrage til samtænkning af offentlige og private investeringer for at sikre udbytte for investorer, gæster og lokale.

Kontakt

Destination Nordvestkysten er en stærk stemme for både erhvervet og kommunerne om de emner, der er vigtige at få italesat i forhold til udvikling. Vi tager dialogen med politikere, interesseorganisationer og ministerier. Vi lytter til de udfordringer, som erhverv og lokale står overfor, og har du eller din virksomhed udfordringer, som du gerne vil have destinationsselskabets hjælp til at synliggøre, så hører vi meget gerne fra dig

Peter Krusborg

CEO

pkp@visitnordvestkysten.dk

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish