Bovbjerg Klint

Geopark Vestjylland på vej som UNESCO Global Geopark

17.12.2020
Foto: Destination Nordvestkysten

Geopark Vestjylland er nu indstillet til endelig godkendelse som UNESCO Global Geopark.

Bovbjerg Klint

Foto:Nordvestkysten

Geoparken er dermed kommet et afgørende skridt videre mod at kunne smykke sig med titlen som UNESCO Global Geopark. Det stod klart efter et møde i UNESCOs Globale Geopark Råd i begyndelsen af december, hvor Rådet indstillede i alt 8 nye geoparker fra Europa og Asien til endelig godkendelse som UNESCO Globale Geoparker.

Som nr. 1 på listen stod Geopark Vestjylland.

Nomineringen vækker også glæde hos Destination Nordvestkysten.

"At få en UNESCO Globale Geopark i vores destination vil uden tvivl være med til at styrke forståelsen af vores destination, som et helt særligt sted med naturoplevelser i verdensklasse. Samtidig ser vi en øget interesse for at komme ud i naturen hos vores gæster. En direkte afledt effekt af COVID-19 situationen. Derfor er vi også sikre på, at en UNESCO kåring vil betyde flere gæster til området til gavn for turisme- og detailhandlen, hvilket selvsagt er utroligt glædeligt”, siger Peter Krusborg Pedersen, CEO i Destination Nordvestkysten. 

Geopark Vestjylland omfatter landarealerne i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner samt væsentlige marine områder i den vestlige del af Limfjorden og i Nordsøen ud til Jyske Rev. I Danmark er Geopark Odsherred den hidtil eneste, der er godkendt af UNESCO.

 

Foto:VisitNordvestkysten

Det vakte stor glæde blandt folkene bag Geopark Vestjylland, da nyheden om at indstillingen til godkendelse var kommet i hus. Der udestår nu alene en godkendelse fra UNESCOs Executive Board, som forventes at mødes til april 2021.

Når de 8 nye geoparker forventeligt bliver endelig godkendte til april næste år, bringer det antallet af UNESCO Globale Geoparker op på i alt 169 fordelt på 44 lande i hele verden. 

UNESCO Globale Geoparker er landområder med geologi og landskaber af international betydning, som forvaltes med det formål at bidrage til beskyttelse, uddannelse og bæredygtig udvikling. Geoparker formidler desuden naturværdier og kulturhistorie med tilknytning til landskabet. 

Vejen til en UNESCO Global Geopark

Geopark Vestjylland har været under udvikling siden 2011, og i 2016 blev den omfattende ansøgning sendt til UNESCO.

Derefter har eksperter fra UNESCO været på besøg og bedømt Geopark Vestjylland, og givet anbefalinger til, hvordan geoparken skulle udvikles, for at kunne blive godkendt. I maj i år blev der indsendt en rapport over, hvilke tiltag, der er gennemført for yderligere at forstærke formidling, undervisning, oplevelser, partnerskaber og organisation. Det er dette arbejde, der nu har båret frugt, så det hele er et afgørende skridt nærmere om at synliggøre de vestjyske værdier med et internationalt brand som UNESCO Global Geopark er

”Udviklingen af Geopark Vestjylland er sket som et fantastisk samarbejde mellem lokale ildsjæle, myndigheder, formidlings- og undervisningsinstitutioner, turistbranchen og med stor støtte fra de 3 kommuner, fonde, LAG’er og Region Midtjylland” siger Steffen Husted Damsgaard, formand for Geopark Vestjylland. 

Husby klitplantage

Geopark Vestjylland

Foto: VisitHolstebro

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish