Bovbjerg Klint

Geopark Vestjylland på vej som UNESCO Global Geopark

12/17/2020

Geopark Vestjylland er nu indstillet til endelig godkendelse som UNESCO Global Geopark.