Løkken strand

Feriekalender 2023

31.10.2022
Foto: Destination Nordvestkysten

For at få overblik over 2023 har vi samlet vores nærmarkeders ferier i et dokument, som viser hvilke perioder hvert marked afholder ferie.

Vi bruger feriekalenderen til at planlægge hvornår vi går ind med markedsføringskampagner på de respektive markeder, samtidig med vi holder det op mod hvornår der er mest kapacitet til rådighed i destinationen. Herunder er information omkring markederne i forhold til overnatningstal og interessante ferieperioder.

Kilde: https://www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/turismen-i-dit-omraade 
OVernatninger2023ÅTD

Foto:VisitDenmark

Tyskland

Med undtagelse af juleferien er alle øvrige ferier meget forskelligt fordelt i de tyske delstater. Det giver et potentiale for at ramme i vores ydersæsoner, når fx sommerferien strækker sig helt fra uge 25 til uge 36. Vi kan se i overnatningstallene for 2022 at august er den måned med langt flest tyske turister i vores destination. 

Tyskland er delt ind i 16 delstater, hvor vi har fokus på de nordlige delstater i udvalgte målgrupper, med interesse for Danmark som feriemål og i særdeleshed Vestkysten. Det er købestærke tyskere hvor nogle af nøgleordene er livskvalitet, livsnydelse, kultur, æstetik og interesse for naturen. Størstedelen af tyskere booker deres ferie mellem 4 uger og op til 3 mdr. før hvilket betyder at vi skal være synlige med vores kampagner allerede fra marts måned. Vi vil på den måde både ramme tyskere der tager på en tidlig ferie i foråret samt dem der booker sommerferie tidligt. For at komme i spil igen til sensommer og efterår skal vi være synlige på markedet igen i juni/juli.

 

 

overnatninger tyskland

Foto:Visitdenmark

Efterår ved Nordvestkysten

Foto:Visitnordvestkysten

Norge

Norges feriekalender ligner meget den danske, og det er i juli måned vi har flest norske gæster, men også juni og august er repræsenteret. Nordmændene holder ferie i Danmark i højsæsonen (juli), så vi har en opgave i at få formidlet potentialet omkring skuldersæsonerne som attraktive for de norske gæster.

Norges efterårsferie ligger i uge 40-41, hvilket kunne være en periode, der er interessant at kigge ind i. Vi er i fortsat dialog med VisitDenmarks norske kontor for planlægningen af den kommende sæson og valg af perioder for kampagne-tiltag.

overnatninger norge

Foto:Visitdenmark

Holland

Med 17,5 mio. hollændere har markedet et stort potentiale, hvor vi virkelig kan hente meget. Hollænderne holder ikke påskeferie i marts/april som de øvrige lande, men har deres maj-ferie i uge 20, hvor vi ligger vores 1. kampagne op imod. Vi kan af overnatningstallene for 2022 se, at der har været rigtigt mange hollandske gæster i august måned - en periode hvor vi har ledig kapacitet på campingpladser og i feriehuse. Det giver derfor god mening at øge indsatsen op mod sensommeren, samt fastholde trykket op mod maj-ferien i 2023.

overnatninger holland

Foto:Visitdenmark

Danmark

På det danske marked ser vi at feriegæsterne har fået øjnene op for at holde ferie i skuldersæsonerne og vi kan bl. a. se en stigning i antal danske gæster i forårsmånederne marts, juni samt hen i august. Det bekræfter, at vi holder fast ved vores sæsonforlængende aktiviteter for 2023.

Overnatninger danmark

Foto:Visitdenmark

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish