©  Foto:

Ydby Kirke

Landsbykirken Ydby Kirke i Thy har kor og skib, som er opført af granitkvadre i romansk tid. Koret er antagelig opført som det første før resten af kirken.

Nordvinduerne i skibet er oprindelige. Tårnet er opført omkring 1500. Våbenhuset er af samme alder som tårnet.

Natten til 6. november 1742 nedbrændte kirken som følge af lynnedslag. Branden hærgede kor og skib, mens kun våbenhuset blev skånet. Af inventaret blev kun reddet kalk, disk, messhaagel og klokke. Klokken er støbt af De Smithske Jernstøberier, Aalborg. 

Korbuen er hårdt medtaget af branden i 1742 og er repareret med cement. Kalkmaleriet omkring korbuen blev fritlagt i 1926 og menes at stamme fra reparationen efter branden. Bænkene er af nyere dato (første halvdel af 20. årh.) og er delvist kopieret efter ældre bænke. 

Alterbordet er fra gotisk tid. Det er muret op ad korets østvæg af gule munkesten og delvis kvadre. En halvrund granitkvader, der sikkert oprindelig har fungeret som tympanon, har en helgengrav, der nu er utilgængelig. I helgengraven opbevares en relikviekapsel af bly indeholdende benstumper og tøjstykker. 

Altertavlen er meget stor. Det er en lutheransk fløjaltertavle fra 1577. Den stammer muligvis fra Budolfi Kirke, Aalborg, Alterstagerne fra 1655 er egentlig verdslige bordstager. De er kun 20 cm høje. 

Døbefonten er en moderne efterligning af en thybofont. Prædikestolen er fra 1743. Prædikestolen blev istandsat i 1930. 

 

 

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish