©  Foto:

Visby Kirke

Landsbykirken Visby Kirke i Thy består af romansk skib, kor og våbenhus fra omkring 1880.

Visby Kirke er oprindelig indviet til Johannes Døber. 

Klokken er er støbt af P.P. Meilstrup, Randers, i 1849. 

Korbuen har uens profilerede kragsten. Loftet er bjælker og brædder. Lås fra 1700-tallet på indgangsdør. 

Alterbordet er opført af granitkvadre. I bordpladen findes en helgengrav. 

Døbefonten er af thybo-type. Dåbsfadet er af nyere dato. 

Prædikestolen er fra 1627.

Korbuekrucifix fra 1450-1500. 

Bænkene er fornyet i 1932 med de gamle bænke som forbillede. 

 

 

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish