©  Foto:

Vesløs Kirke

Landsbykirken Vesløs Kirke i Thy er en romansk kvaderstenskirke fra 1100-tallet.

Det oprindelige skib og kor består. Våbenhuset er af nyere dato. 

Klokkehuset er fra 1916. Kirken fik en stor istandsættelse i 1917-18, som delvis blev finansieret af salg af kirkens gamle blytag. Salget indbragte i alt 8.079 kr. Der var gode priser på bly på grund af 1. verdenskrig. Den seneste restaurering blev foretaget i 1990. 

Tympanon med korslam indsat over døren i våbenhuset. 

Alterbordet er opført af granitkvadre med en monolit som bordplade. Midt i bordpladen findes en helgengrav. 

I koret står en degnestol i enkel udførelse. 

Romansk døbefont. Kummen er tøndeformet med en rundstav mellem to små false foroven og en tovstav forneden. Foden med dobbeltarkader minder om flere andre. 

Dåbsfadet er fra 1642. Dåbskanden, der er af tin, er fra omkring 1850. 

Prædikestolen bærer årstallet 1589. 

Korset, der hænger på triumfvæggen lige bag prædikestolen, er udført i træ og bronze af billedhugger Johannes Kragh, Ordrup. Korset har en tid været anvendt som alterprydelse, idet altertavlen var flyttet til skibets vestvæg. 

Kirkeskibet er bygget af ingeniør og skibsbygger Jørgen Harbo Andersen og er ophængt i kirken i 2003. Det er en kopi af Oseberg-skibet, der blev fundet ved Tønsberg i 1904. 

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish