©  Foto:

Vejby Kirke

En romansk valgfartskirke

Indviet til Sct. Villads, hvis hellige kilde stadig kan påvises. Kirken er formentlig opført i 1200-tallet af munkene fra Børglum Kloster.

Både kor og skib er i romansk stil, men ydermurene er senere omsat, og vinduesåbningerne er udvidede i gotisk stil. Efter reformationen har prædikestolen fået sit eget vindue. Våbenhuset er fra 1879.

Se på www.sogn.dk eller sognets egen hjemmeside for yderligere oplysninger om kirken.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish