©  Foto:

Vandretur - Kabbelfredningen

Kabbelfredningen - et istidslandskab med flotte naturoplevelser

Landskabet er præget af sidste istid (115.000.11.700 før nu), hvor en flere hundrede meter tyk iskappe dækkede det meste af Skandinavien og skubbede rundt på jordlagene.

Undervejs på din vandring kommer du forbi Kabbel Hovedgård, der er en af områdets få herregårde; et særligt eksempel på en stor vestjysk studegård. På de fede engarealer ved Limfjorden var det godt at opfede stude, der blev solgt til England og Tyskland. I 1800-tallet boede der mange velstillede handelsbønder på egnen - og en af de mest velhavende og dygtigste byggede og boede i de nuværende bygninger på Kabbel Hovedgård.

Danmarks Naturfredningsforening sikrede i 1980 gennem en frivillig fredning det smukke landskab omkring herregården Kabbel, så der i dag er offentlig adgang til området.

  • Gå langs de ca. 28 ha. naturgenoprettede strandenge. I 2002 blev de afvandede markarealer naturgenoprettede og det gamle dige nedbrydes langsomt.
  • Gå opad lerklinten på nordspidsen af Kabbel via en ophængt trappe.
  • Gå ned igennem den flotte Tannebækdal, hvor skrænterne er så stejle, at de ikke kan dyrkes, men bliver afgræsset af geder og ungkvæg.

Undervejs er der information om naturen, landskabet og områdets kulturhistorie.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish