©  Foto:

Vandrerute - Sir Lyngbjerg Plantage

Sir Lyngbjerg Plantage ved Holstebro er et attraktivt naturområde rig på kulturhisorisk og geologisk arv, som stedet stadig bærer præg af.

Nyd udsigten fra udsigtstårnet på det højeste sted midt i skoven. Herfra kan du skue over bakkerne, som tidligere var lyngklædte, heraf navnet ”Sir Lyngbjerg”. Der er gode muligheder for at kælke på de stejle bakker, når vejret tillader det.

I skoven er der afmærket vandre- og motionsruter. Rød rute, som er en historisk rute på ca. 2 km fortæller om stedets historie og geologi.

To blå ruter på hhv. 3 og 5 km går gennem skoven, til udsigtstårnet, over bakkerne og følger stierne forbi skolen. Der er også mountainbikespor med hop og udfordringer for både nybegyndere og øvede i skoven.

 

Istidslandskab

Sir Lyngbjerg er geologisk set et randmoræne-bakkelandskab, dannet ved slutningen af den sidste istid for ca. 20.000 år siden. Her stoppede ismasserne deres fremrykning fra nord og øst på en linje fra Bovbjerg ved Vesterhavet til Viborg og herfra mod syd til Kruså.

Denne israndslinje – kaldet Hovedopholdslinjen – følger den nordlige og nordøstlige kant af Sir Lyngbjerg Plantage. Områderne bag linjen i retning mod nord og øst er et morænelandskab, der mest består af solid, frugtbar lerjord.

Foran israndslinjen blev der dannet en stor vold af ler, sand og grus, som gletsjerne skubbede foran sig.

Da isen smeltede, fossede smeltevandet ud af gletsjerne og dannede store smeltevandsfloder. Samtidig med, at disse floder medførte morænematerialer, som blev aflejret i form af store smeltevandssletter eller hedesletter, udjævnede de også terrænet foran isranden. Men det var ikke alle steder, smeltevandet formåede at erodere jorden væk og udjævne landskabet. Sir Lyngbjerg er derfor resterne af randmorænen med stejle bakker og slugter med usorteret sand og grus.

Vest og nordvest for Sir Lyngbjerg i umiddelbar forbindelse med israndslinjen ligger et landskab med afrundede bakker, som danner en bakkeø formet af isen fra næstsidste istid for mere end 130.000 år siden.

De geologiske forhold i plantagen er beskrevet på informationstavlerne på de afmærkede ruter. Læs mere om geologien i området på Geopark Vestjyllands hjemmeside.

 

Kulturhistorie

Siden 1860’erne har Sir Lyngbjerg været et af de vigtigste folkelige samlingssteder i Nordvestjylland.

Gennem tidens løb er der i bakkerne opført en række monumenter over fremtrædende personer og markante historiske begivenheder. I alt 8 mindesmærker, som var datidens politiske manifestationer. I dag er de kulturhistorie og minder os om de mange folkelige møder, der fandt sted i Sir Lyngbjerg. Mindesmærkerne kan bl.a. opleves på den afmærkede historiske rute.

Før i tiden var bakkerne lyngklædte, men i 1879 besluttede en kreds af fremtrædende grundvigianske bønder at stifte et aktieselskab, hvis formål var at købe en del af bakkerne og tilplante dem. Formålet med at tilplante heden var, at stedet skulle være et lystanlæg, som ramme for et folkeligt samlingssted.

I 2011 blev der opført en overdækket friluftscene, som er til fri afbenyttelse til kirkelige, folkelige og kulturelle arrangementer. Hvert år er der Udkantsrock på scenen i juni.

Sir Lyngbjerg Plantage nordvest for Holstebro er et attraktivt naturområde for dig, der gerne vil være aktiv i naturen og samtidig fordybe dig i den kulturhistoriske og geologiske arv, som stedet bærer præg af.

Nyd den vidtrækkende udsigt fra udsigtstårnet, som er placeret på det højeste sted midt i skoven. Herfra kan du skue over bakkerne, som tidligere var lyngklædte, heraf navnet ”Sir Lyngbjerg”. Da Sir Lyngbjerg består af en række stejle bakker, er her gode muligheder for at kælke, når vejret tillader det.

 

Afmærkede ruter

I skoven er der afmærket forskellige vandre- og motionsruter. Rød rute, som er en historisk rute på ca. 2 km med i alt 14 informationstavler, fortæller om stedets historie og geologi.

Derudover er der afmærket to blå ruter på hhv. 3 og 5 km for de motionsivrige. Ruterne går gennem skoven, til udsigtstårnet, over bakkerne og følger stierne forbi skolen og rundt i skovnært beboelsesområde. Der er også etableret mountainbikespor med hop og udfordringer for både nybegyndere og øvede i skoven.

 

Istidslandskab

Sir Lyngbjerg er geologisk set et randmoræne-bakkelandskab, som blev dannet ved slutningen af den sidste istid for ca. 20.000 år siden. Her stoppede ismasserne deres fremrykning fra nord og øst på en linje fra Bovbjerg ved Vesterhavet til Viborg og herfra mod syd til Kruså.

Denne israndslinje – kaldet Hovedopholdslinjen – følger den nordlige og nordøstlige kant af Sir Lyngbjerg Plantage. Områderne bag linjen i retning mod nord og øst er et morænelandskab, der overvejende består af solid og frugtbar lerjord.

Foran israndslinjen blev der dannet en stor vold af ler, sand og grus, som gletsjerne skubbede foran sig.

Da isen smeltede, fossede smeltevandet ud af gletsjerne og dannede store smeltevandsfloder. Samtidig med, at disse floder medførte morænematerialer, som blev aflejret i form af store smeltevandssletter eller hedesletter, udjævnede de også terrænet foran isranden. Men det var ikke alle steder, smeltevandet formåede at erodere jorden væk og udjævne landskabet. Sir Lyngbjerg er således resterne af randmorænen og består af stejle bakker og slugter med usorteret sand og grus.

Det er også interessant, at der vest og nordvest for Sir Lyngbjerg i umiddelbar forbindelse med israndslinjen ligger et landskab med afrundede bakker, som danner en bakkeø formet af isen fra næstsidste istid for mere end 130.000 år siden.

De geologiske forhold i plantagen er beskrevet nærmere på informationstavlerne på de afmærkede ruter. Du kan blive meget klogere på geologien i området, hvis du besøger Geopark Vestjyllands hjemmeside.

 

Kulturhistorie

Siden 1860’erne har Sir Lyngbjerg været et af de vigtigste folkelige samlingssteder i Nordvestjylland. Som andre steder i landet begyndte det folkelige engagement også på denne egn med skytteforeningsaktiviteter efter nederlaget i 1864. Naur-Sir Skytteforening blev således stiftet i 1867 af egnens handlekraftige mænd, heriblandt ”folkeforføreren” og ildsjælen lærer Hans Jørgen Hansen, senere kendt som Hansen-Sir, samt den foretagsomme landmand og igangsætter inden for andelsbevægelsen, Mads Bertelsen Bjerre.

Gennem tidens løb er der her i bakkerne blevet opført en række monumenter over fremtrædende personer og markante historiske begivenheder. Det blev til i alt 8 mindesmærker, som var datidens politiske manifestationer, men som i dag er kulturhistorie og minder os om de mange folkelige møder, som fandt sted i Sir Lyngbjerg. Mindesmærkerne kan bl.a. opleves på den afmærkede historiske rute.

Tilbage i tiden var disse bakker lyngklædte, men i 1879 besluttede en kreds af fremtrædende grundvigianske bønder at stifte et aktieselskab med det formål at opkøbe en del af bakkerne og tilplante dem. Formålet med at tilplante heden var, at stedet skulle være et lystanlæg, som kunne danne rammerne for et folkeligt samlingssted.

I 2011 blev der opført en overdækket friluftscene, som er til fri afbenyttelse til kirkelige, folkelige og kulturelle arrangementer. Hvert år er der Udkantsrock på scenen i juni.

Du kan hente vandrefolderen over Sir-Lyngbjerg her: Vandreture - Sir-Lyngbjerg Plantage

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish