©  Foto:

Vandrerute - Elkjærstien

Langs Elkjærstien er naturen præget af Storå, Tvis Å og Vandkraftsøen.

På sydsiden af Storå følger stien de høje stejle skrænter langs ådalen, med tæt bevoksning af buske og gamle træer der danner tag over stien.

Ca. 2 km natursti mellem Mejrup og Tvis Kloster. Stien krydser Storå over hængebroen ved Elkjær. Stien hænger sammen med naturstien rundt om Vandkraftsøen og Søstien ved Mejrup.

Hvor Tvis Å løber ud i Storå finder man en kanolejrplads, hvor der er opstillet et muldtoilet. 

Cisterciensermunkene bosatte sig, hvor Tvis Å deler sig i to og danner en lille ø "Klosterøen" mellem Tvis Å og Klosterarmen. Den lille ø er omkranset af stejle skrænter, og munkene gav derfor klostret det latinske navn "Tuta Vallis", som betyder "Den sikre dal". I dag lever navnet videre i spejderlejren nord for klosterøen, der hedder Tuta Tvis Kloster blev grundlagt i 1163 af stormanden Buris Henriksen, der overdrog store arealer til ciscercienserordenen.

Klostret fungerede frem til reformationen i 1536, hvor munkene blev sat ud af kong Christian den 3. Det meste af klostret blev revet ned i 1698.

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish