©  Foto:

Uggerby Klitplantage

Besøg klitplantagen i Uggerby hvor der er hyggelige stier og gode cykelruter. Tag også turen op i det høje udsigtstårn og nyd udsigten. 

Landskab

Grundlæggelsen af Uggerby Plantage blev påbegyndt i 1894 og det sidste areal til plantagen blev erhvervet i 1955. Uggerby Plantage dækker hele Uggerby Klit og grænser op til landbrugsfladen mod syd og Uggerby Å mod øst. Især i den sydlige halvdel er der meget markante og stejle skrænter ned til åen. Mod vest grænser plantagen op til Lilleheden Plantage i den sydlige del og i den nordlige del grænser den op til et hede/klitareal, som aldrig har været plantet til, men hvor der er nogle få sommerhuse, og til havklitter og havet mod nord. Plantagen gennemskæres på tværs af to gamle veje til stranden, hvoraf den østligste Tolstrupvej er offentlig.

Terrænet

Uggerby Plantage ligger i hele sin udstrækning på flyvesandsdækket hævet stenalderhavbund.  Områderne umiddelbart øst for Uggerby Å er næsten frie for flyvesand. I plantagens kystnære dele er jordbunden gruset.
Højderne i terrænet når 24 m over havet de højeste vandreklitter (Vagtbakker), mens der er 18 meter over havet på sletten, og havklitterne rejser sig til cirka 12 meter over havet..

Skoven

Sitkagran og skovfyr er de to dominerende træarter i plantagen, de dækker ca. 1/3 hver. Der er ca. 1/6 løvtræ i plantagen, som hovedsagligt står i blandingsbevoksninger. Plantagens ældste bevoksning er et mindre egeareal fra 1904, som er centralt placeret i plantagen.

Fiskeri

Uggerby Å er kendt for noget af landets bedste havørredfiskeri. Det er muligt at købe dagkort til foreningens vand, som strækker sig fra åens udløb ved Tversted strand, til Ilbro. Husk desuden statens fisketegn.

Kilde: Naturstyrelsen.dk 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish