©  Foto:

Tranum Kirke

Tranum Kirke er opført ca. år 1200 i granitkvadre og romansk stil. Oprindeligt bestod den kun af skib og kor, men ca. 1450 blev tårn og hvælv tilført og i den forbindelse blev den sjældne gamle klokke ophængt. Den skrøbelige klokke er nu blevet aflastet af en ny.

I slutningen af 1800 tallet blev våbenhuset tilføjet.

I forhold de fleste middelalderkirker, er Tranum Kirke meget velbevaret, bl.a. med oprindelige vinduer i kirkens nordvæg.

Døbefonten, der nu er flyttet fra sin oprindelige plads ved den nu tilmurede kvindedør, er i granit og lige så gammel som kirken. Som mange andre fonte blev den beskadiget efter reformationen, hvor man - ofte på hårdhændet vis -
fjernede den tidligere bemaling, men endnu ses indhugne kors på soklen.

Altertavle og prædikestol er af nyere dato.

Kirken er indviet til Sankt Nikolaus, der er de søfarendes helgen, men også som julemanden. 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish