site logo

Thorsminde Kirke

Thorsminde Kirke var oprindeligt et gammelt redningsbådshus, som blev omdannet til kirke i 1939.

Altertavlen og prædikestolen er fra Thyborøn Kirke. Altertavlen fra 1908 er udført af Johan Mielche (Skovgaard-elev). Døbefonten stammer fra Skærrum Kloster, hvor den tidligere har tjent som vandingstrug for kvæg. De tre nye mosaikruder er udført af kunstneren Erik Winkler.

Nord for kirken står en mindesten og plader med navne på dem, der blev på havet (9 fiskere omkom 14. februar 1979 ved overisningsulykke).

Endvidere findes en urnekirkegård med et stenmonument. Såvel mindestenen som urnemonumentet er udført af billedhugger Ejgil Westergaard, Lemvig.

Her kan du se en video fra Kystbyen Thorsminde.