©  Foto:

Tag på opdagelse i Naturpark Nissum Fjord

Naturpark Nissum Fjord omfatter selve Nissum Fjord og landskabet omkring. Oplev forskellige naturtyper som fjord, rørskove, engarealer, klithede, skove og søer. Kulturlandskabet, du kommer igennem, omfatter landsbyer, herregårde, landbrug og landbrugsarealer.

Nissum Fjord og nogle af arealer omkring er fuglereservat med et rigt og spændende fugleliv. Midt på trækruten langs Vestkysten tiltrækker fjorden mange rastende fugle i for- og efteråret på vej til og fra deres arktiske yngleområder til vinteropholdsstederne i Syd- og Vesteuropa.

Fjorden er ikke kun rasteplads, men også et vigtigt yngleområde. Der er særlige regler for færdsel på og omkring fjorden. Det er tilladt at windsurfe i Nissum Fjord i visse perioder og områder.

Vandreruten fjordruten rundt om Nissum Fjord er på 70 km, afmærket rødt, går gennem alle de små fjordhavne. 

Læs mere på Naturpark Nissum Fjords hjemmeside.

Besøg også Husby Klitplantage Ruten - en premium kvalitetsvandrerute, som går gennem klithede, skov og nogle af Danmarks største parabel klitter.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish