skip_to_main_content

Store Vildmose - Højmose

Store vildmose er en helt speciel naturtype, som kun er bevaret ganske få steder i Danmark. Området kan opleves fra besøgsstederne, hvor der er information på store tavler med unikke kunstværker, flotte gangbroer og picnicmuligheder.

Store Vildmose bar engang sit navn med rette - en øde mose af betydelig udstrækning.

Mosen dækker stadig store arealer, men intensiv dræning, opdyrkning og tørvegravning har i de sidste 60-70 år fravristet mosen sin oprindelige natur og omdannet den til kulturland med udstrakte græsningsarealer, kornmarker og tørveindvindingsområder.

Kun i mosens vestlige og nordlige randområder findes endnu ca. 450 ha mosearealer, som stadig lever sit naturlige liv. Her opleves den natur, der tidligere prægede hele området.