©  Foto:

Slotved Skov ved Sindal

Slotved Skov ved Sindal
Slotved skov er på 46,5 ha. Og består af ældre bøg og ædelgran, som er over 100 år gamle.

Bøgetræerne er sandsynligvis en speciel ”vendsysselbøg” som har vokset i skoven altid. De ældste af bøgene menes at være mere end 200 år gamle. Bakkerne i skoven er gennemskåret af et utal af dybe smeltevandsrender dannet efter den sidste istid. I skoven findes et velbevaret system af gamle hulveje, der viser, at der tidligere har været en livlig trafik igennem skoven. Området var tidligere en del af landevejen mellem Hjørring og Frederikshavn. Nord for Astrupvej kan man se to parallelle langdysser fra yngre stenalder for 6000-7000 år siden, lidt øst for er der to rundhøje fra oldtiden.

Den sydlige del af skoven har siden 1972 været indrettet som dyrehave. Der er et udkigstårn ved den store åbne græsslette, herfra kan man måske se dådyrene, når de kommer ud af skoven for at æde. Her er også mulighed for at spise sin medbragte mad ved områdets borde og bænke. De mange gamle bøgetræer giver desuden et rigt fugle- og dyreliv, især for hulerugende fugle som spætter, ugler og hulduer.

På vej mod Astrup i udkanten af skoven findes Kræmmerens bøg og Kræmmerens dal. Der er et sagn, der fortæller om en kræmmer, der blev slået ihjel og når folk senere kom forbi, kastede de en gren ved træets fod for at beskytte sig mod ondskab. Slangegangen er en gammel betegnelse for de snoede stier fra langdysserne til dansepladsen eller festpladsen, som pladsen i dag kaldes. Tidligere var dette et sted, hvor handlende mødtes og festede.

Vagthøj ligger på bakkerne nord for festpladsen i Slotved Skov. Her er der spor efter gamle hulveje. Mod vest ligger statens fredede arealer med gravhøj og Rævebakken. Vagthøj er 63 meter over havet høj og kan bestiges ad en afmærket sti gennem kløfter og gammel bøgeskov. På vejen passerer du de hellige bøge.

Fra 2015 og fremad skal Slotved Skov udvides fra 46 ha til 142 ha. Der vil blive etableret nye stier og andre faciliteter. Cykelrute Tolne/Asdal ruten fører igennem Slotved Skov. I folderen Stier i Sindal kan du få inspiration til vandreture i området.

Slotved skov er også blevet udvidet med et nyt dyrehegn, hvor der i 2018 blev indsat krondyr fra Jægersborg Dyrehave. Derved er Slotved Dyrehave blevet Danmarks anden største statsejet dyrehave. 

Læs mere om skovrejsningsprojektet på Naturstyrelsens hjemmeside.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish