©  Foto:

Skjoldborg Kirke

Skjoldborg Kirke i Thy er en gammel landsbykirke med fritstående klokkehus - bygget i gammel stil.

I våbenhuset er der ophængt et særtryk af 'Danmarks Kirker' med oplysning om kirken. 

Skjoldborg Kirke er romansk og består af skib og kor samt våbenhus fra 1886.

 

FOTOS: Niels Clemmensen

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish