©  Foto:

Sjørring Volde

Et af Danmarks imponerende og velbevaret borganlæg

Sjørring Volde er et af Danmarks mest imponerende og velbevarede borg-anlæg, et såkaldt motte-anlæg, bestående af en kvadratisk midterbanke, motten, omgivet af grave og volde. Banken rejser sig 7,5 m. over gravens bund, der nu er planeret helt flad. Gravens ydersider er indtil 9 m. høje. Ved en udgravning 1945-46 konstateredes, at gravens sider var dannet af opstablede græstørv. Samtidig fandtes resterne af en træbro, som havde ført over den vestlige grav til midterbanken. Voldstedet har i mange år dannet rammen om store gymnastikstævner og folkefester.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish