©  Foto:

Runesten ved Hurup Kirke

På kirkegården ved Hurup Kirke i Thy står et stort fragment af en runesten, som i 1910 blev fundet i kirkegårdsdiget. 

Runestenen står på kirkegården uden for våbenhuset.

Runestenen dukkede op, da man gennembrød diget for at skaffe plads til et nyt kapel. Indskriften kan (måske) tydes sådan:

”Thormod, en velbyrdig ”dreng”, rejste dette minde efter N.N. sin fader (eller broder)." 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish