©  Foto:

Rom Kirke

Rom Kirkes størrelse hænger sammen med at kirken har været en herredskirke.

Rom Kirke er indvendigt bygget af glathuggede kvadre. Til højre for indgangsdøren ses tillige en mandspersons ansigt i højt relief.

Kirkeklokken fra 1200-tallet er en sjældenhed, ligesom altersølvet og lysestagerne.

Pragtfuldt udskårne altertavle fra omkring 1500.

Udenfor er der en gravhøj, som mod sædvane ligger indenfor kirkegårdsdiget.

Tyskergrave fra Rom Lejren

Flygtningelejren i Rom var i brug fra maj 1945 til udgangen af februar 1948.

I perioden 1946-48 blev tyske flygtninge fra Romlejren begravet på Rom Kirkegård.

I 1965-66 overflyttede man de tyske flygtningegrave på Rom Kirkegård til den tyske Mindelund ved Grove Kirke.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish