Gå til indhold
©  Foto:

Rom Kirke

Rom Kirkes størrelse hænger sammen med at kirken har været en herredskirke.

Rom Kirke er indvendigt bygget af glathuggede kvadre. Til højre for indgangsdøren ses tillige en mandspersons ansigt i højt relief.

Kirkeklokken fra 1200-tallet er en sjældenhed, ligesom altersølvet og lysestagerne.

Pragtfuldt udskårne altertavle fra omkring 1500.

Udenfor er der en gravhøj, som mod sædvane ligger indenfor kirkegårdsdiget.