©  Foto:

Ove Sø

Ove Sø i Thy er en del af Hvidbjerg Å-systemet - et sammenhængende system af åer, kanaler og søer som strækker sig fra Sjørring i nord til Krik Vig i syd.

Ove Sø ligger i Thy på grænsen mellem Sydthy Kommune og Thisted Kommune. Størstedelen af søens store opland består af intensivt dyrkede landbrugsarealer, men der er også mindre arealer med eng, hede og klitplantager. 

Kanosejlads på Ove Sø
Fra 15. juni til nytår er det tilladt at sejle i kano eller kajak både på Ovesø og i resten af Hvidbjerg Å-systemet. I Sønderhå Plantage er der shelters og bålplads, som kan benyttes gratis efter først til mølle princippet.

Lystfiskeri i Ove Sø
Stranden til Ove Sø ud for Sønderhå Plantage er det eneste offentlige område af Ove sø, hvor lystfiskeriet i søen er tilladt. Ove Sø er en forholdsvis næringsrig sø, hvilket har betydning for hvilke fisk der trives her. I søen findes især skaller, brasen, sandart og gedde.

Hvis du er mellem 18 og 65 år skal du have et gyldigt lystfiskertegn. Lystfiskertegn gældende for en dag, en uge eller et år kan blandt andet købes hos Thy Turistbureau.

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish