©  Foto:

Oldtidsvejen - Stubbergård Sø - "Æ swort hus"

Stubbergård Sø og Flyndersø er en delvis begravet tunneldal med dødishuller. En tunneldal er der, hvor store mængder af smeltevand under isen med stort tryk har gennembrudt Hovedopholdslinjen. Da isen begyndte at smelte, blev der efterladt store mængder dødisklumper i tunneldalen. Efterhånden som de smeltede, blev det nuværende landskab med mange dødishuller dannet. Det er de største af disse, du i dag kan se som Stubbergård Sø og Flyndersø. 

Hovedopholdslinjen og Oldtidsvejen rammer sydenden af Stubbergård Sø, som sammen med Flyndersø udgør den østligste af de fire store tunneldale i Geopark Vestjylland.

Få appetit til maden ved at gå en tur på Mosestien (1,7 km) eller en tur ud til ruinerne af Stubber Kloster (2,3 km). Mosestien går forbi "Ø swårt hus" som er en gammel ålekiste. 

På en lille halvø på Stubbergårds vestlige bred ligger ruinerne af Stubber Kloster. Klosteret hørte i Middelalderen under Benedictiner-ordenen og var frem til reformationen en væsentlig magtfaktor på egnen.

Lige nord for klosterruinen kan du se resterne af en stude- og fårefold, som bl.a. rejsende på den gamle drivvej fra nord brugte, når de stoppede for natten. Området huser også en rig fuglebestand, og er du heldig kan du høre rørdrum og måske se en fiskeørn eller odder.

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish