Sir Lyngbjerg Plantage ved Holstebro

Oldtidsvejen - Sir Lyngbjerg Plantage

Foto: VisitHolstebro
Attraktioner
Naturområder
Sir Lyngbjerg Plantage ved Holstebro er et attraktivt naturområde rig på kulturhisorisk og geologisk arv, som stedet stadig bærer præg af. Nyd udsigten fra udsigtstårnet på det højeste sted midt i skoven. Herfra kan du skue over bakkerne, som tidligere var lyngklædte, heraf navnet ”Sir Lyngbjerg”. Der er gode muligheder for at kælke på de stejle bakker, når vejret tillader det. I skoven er der afmærket vandre- og motionsruter. Rød rute, som er en historisk rute på ca. 2 km fortæller om stedets historie og geologi. To blå ruter på hhv. 3 og 5 km går gennem skoven, til udsigtstårnet, over bakkerne og følger stierne forbi skolen. Der er også mountainbikespor med hop og udfordringer for både nybegyndere og øvede i skoven.   Istidslandskab Sir Lyngbjerg er geologisk set et randmoræne-bakkelandskab, dannet ved slutningen af den sidste istid for ca. 20.000 år siden. Her stoppede ismasserne deres fremrykning fra nord og øst på en linje fra Bovbjerg ved Vesterhavet til Viborg og herfra mod syd til Kruså. Denne israndslinje – kaldet Hovedopholdslinjen – følger den nordlige og nordøstlige kant af Sir Lyngbjerg Plantage. Områderne bag linjen i retning mod nord og øst er et morænelandskab, der mest består af solid, frugtbar lerjord. Foran israndslinjen blev der dannet en stor vold af ler, sand og grus, som gletsjerne skubbede foran sig. Da isen smeltede, fossede smeltevandet ud af gletsjerne og dannede store smeltevandsfloder. Samtidig med, at disse floder medførte morænematerialer, som blev aflejret i form af store smeltevandssletter eller hedesletter, udjævnede de også terrænet foran isranden. Men det var ikke alle steder, smeltevandet formåede at erodere jorden væk og udjævne landskabet. Sir Lyngbjerg er derfor resterne af randmorænen med stejle bakker og slugter med usorteret sand og grus. Vest og nordvest for Sir Lyngbjerg i umiddelbar forbindelse med israndslinjen ligger et landskab med afrundede bakker, som danner en bakkeø formet af isen fra næstsidste istid for mere end 130.000 år siden. De geologiske forhold i plantagen er beskrevet på informationstavlerne på de afmærkede ruter. Læs mere om geologien i området på Geopark Vestjyllands hjemmeside.   Kulturhistorie Siden 1860’erne har Sir Lyngbjerg været et af de vigtigste folkelige samlingssteder i Nordvestjylland. Gennem tidens løb er der i bakkerne opført en række monumenter over fremtrædende personer og markante historiske begivenheder. I alt 8 mindesmærker, som var datidens politiske manifestationer. I dag er de kulturhistorie og minder os om de mange folkelige møder, der fandt sted i Sir Lyngbjerg. Mindesmærkerne kan bl.a. opleves på den afmærkede historiske rute. Før i tiden var bakkerne lyngklædte, men i 1879 besluttede en kreds af fremtrædende grundvigianske bønder at stifte et aktieselskab, hvis formål var at købe en del af bakkerne og tilplante dem. Formålet med at tilplante heden var, at stedet skulle være et lystanlæg, som ramme for et folkeligt samlingssted. I 2011 blev der opført en overdækket friluftscene, som er til fri afbenyttelse til kirkelige, folkelige og kulturelle arrangementer. Hvert år er der Udkantsrock på scenen i juni.
Adresse

Sir Lyngbjergvej

7500 Holstebro

Kontakt

Landskabet i Sir Lyngbjerg består især af ler, sand og grus, som er blevet skubbet op af isen og har dannet en randmoræne. I Sir Lyngbjerg Plantagekan du se resterne af randmorænen, med stejle bakker og dybe slugter. Læs mere om istidens påvirkning på landskabet på Geopark Vestjyllands hjemmeside.
 
Flere steder i Danmark etableret skytteforeninger efter tabet af Sønderjylland. Etableringen af en skytteforening i området blev begyndelsen på stor folkelig aktivitet. Der blev for eksempel arrangeret foredrag, og aktiviteterne udviklede sig til friluftsgudstjenester, folkefester og store folkemøder med flere tusinde deltagere med fokus på demokrati og ytringsfrihed.

I 1879 blev der etableret et plantningsselskab, som betalte for tilplantningen af områdets 20 ha. Plantagen formål i dag er at være et attraktivt naturområde, med festplads og lystanlæg for alle.

Der er opstillet en række monumenter over fremtrædende personer og markante historiske begivenheder, som du kan opleve på tur ad de mange gode stier med skiltning, der fortæller om naturen og historien.

Læs mere om Oldtidsvejen.

Adresse

Sir Lyngbjergvej

7500 Holstebro

Facilities

Fugletårne

Bakker

Vandreruter

Plantage

Afmærkede ruter

Hede

Informationstavle

Måske også interessant for dig:

Se mere
Sidst opdateret af
VisitNordvestkysten, Holstebro