©  Foto:

Oldtidsvejen - Mangehøje Plantage, Gravhøje

Gravhøjene i Mangehøje Plantage er sandsynligvis fra den sene bondestenalder (ca. 2800 – 2400 f. Kr.), da det er enkeltgrave. Nogle af dem kan dog være anlagt i bronzealderen (ca. 1800 – 500 f.Kr.).

Ved vigepladsen er der en informationstavle, der fortæller om enkeltgrave og gravhøjenes anvendelse. Ved gravhøjene findes også en milesten fra 1780’erne. Stenen stammer fra tiden, hvor Danmark blev opmålt, og der blev sat en milepæl af træ op for hver halve mil. Pælene blev siden skiftet ud med sten. På informationstavlen kan du læse mere om Ole Rømer, der var manden bag opmålingen.

En groft tilhugget granit-milesten og hjulspor i heden, fortæller om, at der også her har været en hovedfærdselsåre. Et af de bredere vejspor kan føres tilbage til den lige landevej fra Holstebro til Lemvig, der formentlig blev anlagt i år 1600. Det er den vej, der i dag kendes som Gl. Landevej, og går gennem Klosterhede Plantage.

Læs mere om Oldtidsvejen.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish