©  Foto:

Øsløs Kirke

Landsbykirken Øsløs Kirke i Thy har romansk kor og skib, mens tårnet er fra omkring1500.

Vinduerne på skibets sydside menes at være fra reformationstiden. 

Nordvinduet i koret er oprindeligt, mens de to små vinduer i skibets nordside er nyere med genanvendelse af romanske kvadre. 

Det sengotiske tårn har forneden spidsbuede blændinger. Klokken hænger i det høje glamhul på tårnets nordside. 

Klokken er fra 1679. 

Triumfbuen er velbevaret med sokkelsten og forskelligt profilerede kragsten, der løber rundt om begge hjørner.

Der er fundet spor af kalkmalerier fra 1400-tallet, som blev overkalket i 1916. 

Bænkene er fra 1877-78. 

Alterbordet består af en kvadermuret pille med monolitbordplade. I bordpladen findes en helgengrav. Det svarer til alterbordet i Vesløs kirke. 

Altertavlen er opsat i 1923. Billedet er udført af Troels Trier. Motivet er Jesus som 12-årig i templet. 

Døbefonten er typisk for Thy med den karakteristiske firkantede fod med de fire skarpe hjørneblade og foroven en rundstav. 

Dåbsfad og kande er af nyere dato. 

Prædikestolen er fra 1600-1610. 

Kirkeskibet er skænket til kirken i 1909 af skræddermester I.C. Guldhammer og gårdejer Peder Olesen. Det vides ikke, hvem der har udført det.

 

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish