©  Foto:

Ørum Kirke

Landsbykirken Ørum Kirke i Thy består af romansk skib og kor samt gotisk tårn.

Den romanske del af kirken er opført i granitkvadre. 

Det eneste oprindelige vindue, der er bevaret, er et lille vindue i skibets nordvæg. 

Tårnet er opført omkring 1500 og er stærkt præget af senere istandsættelser. Den cirkelrunde tilmurede åbning i korets sydvæg minder om en tilsvarende i Hassing kirke. Det er ikke helt klart, hvad funktionen har været, men man formoder at det har været et spedalskhedsvindue. 

Både kor og skib har bjælkeloft. 

Alterbordet er romansk og dækket af en monolitplade med skrå kanter. Midt i bordpladen findes en tom helgengrav.

Fonten er romansk. Både font og fod afviger temmelig meget fra, hvad der er almindeligt i Thy. Fadet er af nederlandsk oprindelse fra 1625-50. Motivet er David og Goliath. 

Prædikestolen er udført af Christen Nielsen Bech, Ørum, i 1697. 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish