©  Foto:

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Besøg Nordiske Folkecenter for Vedvarende Energi som gennem forskning og udvikling skaber innovation indenfor vedvarende energiteknologier.

I samarbejde med målgruppen, de mindre og mellemstore virksomheder, udvikler ingeniører og biologer nye miljørelaterede produkter med stort vidensindhold.

Besøget starter ved indgangsportalen på parkeringspladsen. Følg skiltene rundt i området. Turen afsluttes igennem hovedbygningen.

I Café Solaire kan man hente inspiration til energibesparelser. Du er velkommen til at tage nogle brochurer og købe forskellige små energianlæg.

Vi informerer om energibesparelser og vedvarende energi til tusindvis af besøgende både enkeltpersoner og grupper, som besøger Folkecenteret hvert år.

De besøgende får forklaringer og ser vedvarende energi løsninger i fuld størrelse: solenergi, vindkraft, transport med planteolie og brint. Integration af energisystemer demonstrerer et fremtidigt bæredygtigt samfund. 

Opbygning af viden foregår gennem forsøg, teknologioverførsel og samarbejde med brugerne, hvilket resulterer i prototyper, demonstrationsanlæg og dokumentation indenfor førkommercielle teknologier såsom bølgekraft, bygningsintegrerede solceller samt planteolie og brint til transport.

En række eksperimentelle bygninger og talrige forsøgsanlæg illustrerer forskningens karakter. Desuden arbejdes der med energibesparelse og besparelsesteknologier.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish