skip_to_main_content

Mundbjerg Natursti

Mundbjerg og landskabet heromkring er opstået under sidste istid. Det betyder, at der her findes mange forskellige naturtyper på et ret lille område: sø, eng, mose, tørre bakker og dale og dermed også et rit varieret plante- og dyreliv. Læs mere om istidslandskabet på Geopark Vestjyllands hjemmeside.

Området er udpeget af staten som et område med speciel kulturhistorisk værdi - et såkaldt kulturarvsareal. Man har gjort fund fra næsten alle perioder af oldtiden. Mest markant er en boplads fra vikingetiden.

Naturstien blev etableret i 1995. Man dykkede ned i områdets historie og genfandt blandt andet den gamle skolesti fra Søndermølle til den ”nye” skole i Mundbjerg. Gennem krattet på dalens sydside følger Naturstien den gamle skolesti. Dette område er fredet sammen med Kummen med egekrat.

Naturstien (rød rute) har forbindelse til Stubbergård Sø-stien (gul rute). Det betyder, at man fra Herrup kan benytte stier direkte ned til søen. Enten for at gå hele vejen rundt om søen (gul rute, 15 km) – eller for at gå den flotte tur langs søen ved Helligkilden og tilbage til stien igen langs den stiplede rute (grusvej).

Her kan du finde inspiration til vandreruter med og uden guide i hele Holstebro Kommune.