skip_to_main_content

Mindestene

Mindestene. 25 mindesten i Sct. Knuds Kilde markerer vendelboernes mærkedage og kendte mænd, født i Vendsyssel. Bl.a. Skipper Clement, Laurids Scavenius, Anders Bille, Thomas Riise Segelcke m.v.