skip_to_main_content

Mindesten for Poul Boe

Monument

Mindesten for landinspektør Poul Boe (1913-1988), der var initiativtager til bl.a. opførelsen af Thisted Friluftsteater i 1946. Gennem en menneskealder gjorde Poul Boe en stor indsats for kultur- og især musiklivet i byen.