©  Foto:

Mindesten over Chr. Aaberg

Mindesten rejst til ære for Chr. Aaberg (1819-1897) i Lemvig.

Mindestenen er rejst på 80-års dagen for Chr. Aabergs fødsel på initiativ af en komité med repræsentanter for kommunerne i valgkredsen. Udført i granit og bronze.

Indskrift: Chr. Aaberg ~ Kredsens Folkethingsmand fra 1861 - 1897 ~ Dette minde rejstes af taknemmlige medborgere.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish