©  Foto:

Lemvig Kirkegård - Flyvergrave og tyskergrave

En kirkegårdsvandring er rig på kulturhistorie. Gravminder og anlæg vidner om forskellige måder at mindes og ære sine kære gennem tiderne. 

Mindelundene for dem, som aldrig kom hjem fra havet, faldne soldater på begge sider af anden verdenskrig og flygtninge giver anledning til stille eftertænksomhed.

 

I 1809 var Lemvig by vokset så meget, at det ikke var muligt at udvidde kirkegården. Den blev derfor flyttet op for enden af Vesterbjerg, som dengang lå udenfor byen.

Den oprindelige kirkegård blev lavet om til et torv, som i dag omkranser Lemvig Kirke.

Torvald og Ejgil Westergaard

Mange af gravstenene og mindesmærkerne på kirkegården er udført af de to sten- og billedhuggere Torvald Westergaard (1901-1988) og hans søn Ejgil Westergaard (1928-2015), som arbejdede med at forene kunst og håndværk fortrinsvist i granit.

Du kan se flere værker af Torvald Westergaard i Skulpturanlægget ved Lemvig Museum og langs Skulpturstien. Læs mere om Skulpturstien i Lemvig her.

Allierede krigergrave - Commonwealth War Graves

I den lille folder om Lemvig Kirkegård står blandt andet:

"Under 2. verdenskrig og i årene umiddelbart efter blev der begravet omkring 120 allierede og tyske soldater og tyske flygtninge rundt omkring på kirkegården.

Umiddelbart efter krigens afslutning blev disse samlet i de to mindelunde ved siden af hinanden for henholdsvis allierede og tyske soldater." 

De første år af besættelsen blev dræbte britiske flyvere begravet nær tyske militærforlægninger. Dræbte flyvere, som drev i land på kysten blev begravet på nærmeste kirkegård. Fra 1942 steg antallet af nedstyrtninger og tyskerne besluttede at etablere fem begravelsespladser, centralkirkegårde, som modtag dræbte flyvere fra bestemte områder – herunder Lemvig Kirkegård. Fra 17. maj 1941 til december 1943 blev her begravet 42 britiske, 1 polsk og 6 amerikanske flyvere. De amerikanske flyvere blev i maj 1948 hjemført til USA.

Efter krigen tog lokale borgere i Lemvig initiativ til at etablere en mindelund for de begravede allierede flyvere. Flytning og forsøg på identificering af de ukendte fandt sted i juli 1948. Britiske myndigheder afholdt udgifterne ved flytningen af gravene samt gravsted (headstones) og monument kors (Cross of Sacrifice). Udgifterne til mindelunden blev afholdt af lokale kirkelige og kommunale myndigheder. I 1950erne blev alle gravsteder forsynet med nye gravsten af Portland granit (sandsten) og det store kors opsat.

Af de begravede var 9 ukendte (unknown unto God). Fire af de ukendte blev identificeret i 1998. Nye gravsten med navne blev indviet ved en ceremoni den 7. september 1998, hvor yderligere 1 flyver blev fundet i Ringkøbing Fjord og jordfæstet med navn på gravstenen. Familier til de identificerede flyvere deltog i ceremonien med repræsentanter fra R.A.F., Den Engelske Ambassade, Hjemmeværnet, Soldaterforeningen og Forsvarsbrødrene samt kirkelige og kommunale repræsentanter.

I Mindelunden er der hvert år ceremoni med kransenedlægninger den 4. maj og 11. november (Alle Helgenes Dag for den polske flyver), hvor Den Polske Ambassade altid er repræsenteret. Lokale Soldaterforeninger og Forsvarsbrødrene giver møde med faner og fanevagter og der nedlægges kranse ved korset. Lemvig byråd er repræsenteret ved borgmesteren. Kilde: Lemvig Kirkegård 200 års jubilæum 

Tyske krigsgrave
Lemvig Kirkegård er en af de 34 danske kirkegårde, hvor der findes tyske soldatergrave fra anden verdenskrig.

I mindelunden er der begravet 63 tyske soldater og 17 flygtninge. Fra tysk side ønskede man at få samlet gravene færre steder, derfor blev gravene flyttet til centrale steder.

Omkostningerne for vedligeholdelse af gravstederne betales af organisationen Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Nationalforbundet for Pleje af Tyske Krigsgrave). Læs mere om de tyske krigsgrave på Lemvig Kirkegård her.

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish