©  Foto:

Kallerup Kirke

Smukt beliggende landsbykirke i Thy.

Kallerup Kirke blev for 300 år siden nedrevet og genopbygget af kvadre fra det nedrevne tårn på Hundborg Kirke.

Kallerup Kirke er oprindelig romansk, men er helt ombygget i 1687. Kun fundamenterne, indervægge i koret samt det nederste af triumfvæggen er romansk.

I nordmuren længst mod vest er der indmuret en romansk granitkvader med et mandshoved. Hovedet er kun 15 cm højt.

Særtryk af 'Danmarks Kirker' med oplysning om kirken er ophængt i våbenhuset.

FOTOS: Niels Clemmensen

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish