VisitNordvestkysten

Kåstrup Kirke

Landsbykirke.

Lille landsbykirke som består af romansk skib og tårn, mens våbenhuset er af nyere dato. Kirken er opført af granitkvadre med skråkantsokkel. Af de oprindelige vinduer er kun bevaret en vinduesoverligger, der er indmuret i korets østgavl.