skip_to_main_content

Kåstrup Kirke

Kåstrup Kirke i Thy er en lille landsbykirke som består af romansk skib og tårn, mens våbenhuset er af nyere dato.

Kåstrup Kirke er opført af granitkvadre med skråkantsokkel.

Af de oprindelige vinduer er kun bevaret en vinduesoverligger, der er indmuret i korets østgavl.