©  Foto:

Hvidbjerg Vesten Å

Å i Nationalpark Thy med mulighed for kano sejllads.

Hvidbjerg Vesten Å er åen, der forbinder Sydthys store og flotte søer; Nørhå sø, Ove sø og Ørum sø. Åen skaber en særlig sammenhæng mellem de enkelte søer og deres omkringliggende rørskove, fugtige moser, græsenge og småsøer. Gennem ådalen og langs søernes bredder er mange små vældområder og partier med naturtypen rigkær. Især langs den østlige bred af Ove sø samt den nordlige bred af Ørum Sø, kan man finde særligt fine rigkær med mange sjældne og karakteristiske arter.

 Hvidbjerg Vesten Å er derfor et unikt å-løb, hvor små, men artsrige rigkær ligger som perler på en snor mellem tørre og fugtige enge, små vandsalamander-søer og mere almindelige græsarealer. Her findes en af Thys mest enestående å-strækninger, hvor man under en pause på kanoturen kan finde flere arter af orkideer, den flotte orangemavede salamanderart, stor vandsalamander og den sjældne spidssnudet frø.

Kanotur på Hvidbjerg Vesten å. Delvis gennem Thy Nationalpark. Hele turen er på 40 km. Der er mulighed for at stå på åen i Sjørring By, ved Faddersbøl, ved Årup By, ved Ove sø og ved Morup Mølle By. Roning kun tilladt fra 1. juli til 15. september. Hele Turen går fra Sjørring til Krik (Agger).

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish