©  Foto:

Hunstrup Kirke

Hunstrup Kirkes kor og skib er romansk. Tårnet og våbenhuset er fra omkring år 1500. 

Tårnet er forneden opført af udflyttede kvadre fra skibets vestgavl. Foroven består det af munkesten. På tårnets sydside lige under glamhullet læsses initialerne F B og årstallet 1794. (F B står for Frederik Berregaard). Våbenhuset er sandsynligvis samtidigt med tårnet.

Klokken er formentlig fra 1442. Den er støbt af Mester Peder fra Randers.

I 1669 overdrog staten Hunstrup og Østerild kirker til Aalborg Bisperesidensbygnings vedligeholdelse.

1721 blev den tilskødet Enevold Berregaard, Kølbygaard.

Hunstrup Kirke overgik til selveje 1. juli 1925.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish