VisitNordvestkysten

Hogager Kirke

Hogager Kirke er bygget i 1899 og havde status af kapel indtil 1924. Kirken har løbende gennemgået forandringer. I forbindelse med kirkens 100-års jubilæum i 1999 gennemgik kirken en større restaurering. Den gamle altertavle, der forestiller Jesu opstandelse påskemorgen, er en kopi efter Carl Bloch og er nu placeret i kapellet. Glasmosaikruden er udført af Helle Scharling, Californien. Hovedlinierne er et kors/krusefiks. Ved nærmere iagttagelse vil man kunne se flere tegninger, der henviser til beretninger fra Det nye Testamente. Kirken er malet i stærke pastelfarver, der yderligere forstærkes af de mange halogenlys. Kontakt Poul Meldgaard på mob. 2752 8347 eller p.a.meldgaard@gmail.com for fremvisning af kirken.