©  Foto:

Hørdum Kirke

Hørdum Kirke er fra omkring år 1170.

Gamle kilder beretter, at der skal have været et tingsted dér, hvor tårnet nu ligger. Her skulle man førhen have dyrket Odin og Thor.

 

Da man restaurerede Hørdum Kirke i 1955 fandt man under kirkens gulv rester af en gammel trækirke, der har været sammenbygget med granitkoret, som er kirkens ældste del. Apsis, kor og skib er fra romansk tid.

I 1884 blev der bygget en klokkekam på østmuren fra det nedrevne tårn, og øverst blev der sat et smedejernskors.

Det særprægede tårn blev bygget i 1955 som en kopi af et forsvarstårn. Da kirken fik nyt tårn, blev smedejernkorset sat til side. I 1990 blev korset sat frem på alteret som afløser for det gamle trækors.

Mosaikruden i apsis med den sejrende Kristus er fra 1955. Kirkens romanske døbefond har fire indristede kors. Kande og fad er fra 1990. Renæssanceprædikestolen af Aalborgtype med de fire evangelister er fra 1625.

Thor-stenen:
I kirkens våbenhus står Thor-stenen med helleristning forestillende guden Thor i færd med at fange Midgårdsormen. I kampen mod uhyret går hans fødder gennem bådens bund.

Stenen blev fundet ved udgravningen til tårnet i 1954. Den har ligget med billedsiden nedad og tjent som nederste trin ved trappe i kirken. Stenen er den eneste danske sten med gengivelse af nordiske myter.

FOTOS: Niels Clemmensen

 

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish